Výroky z Kvinty 1

4. září 2012 v 15:08 |  Hlášky(výroky)
1. Alča se představje v ZSV: "Já jsem Alena Scherrerová a bydlím v Třebíči." Šeráková: "Jak že je to příjmení?" Alča: "Scherrerová!" Šeráková: "Ty se jmenuješ Alena Šeredová, jo?"
2. Pelánová mluví o Cahové: "Připadá mi tošku jako paní Columbová... o ní se taky jen mluví a nikdo ji neviděl."
3. Pelánová: "Co uděláme jako první, když bude poplach?" Nikdo se nechytá. P: "No vezmeme třídní knihu. A co dělat, když je atomový výbuch?" Opět se nikdo nechytá. P: "Podívat se, protože v životě ž nic takovýho neuvidíte!"
4. V češtině Horáček: "Kniha zdroj poznání... dokážete nahradit zdroj?" Vojta: "Tak třeba pramen."
Štěpán: "Já myslím, že když jde pramen, šla by i fontána."
5. Radek: "Paní učitelko, třído, připravil jsem si referát na dřevěné uhlí." Pelánová: "Na téma!!"
6. Pelánová: "Ostrov Lesbos, po kterém jsou pojmenovány lesbičanky."
7. Mahelová: "Co je to záhněda?" Drahoš: "No, to jsou nějaký vši." Mahelová: "No počkej, to jsou hnidy!"
8. Pelánová: "Já vám dám 29. - 30. hodina, teď je 29.! 30. si napíšeme.... až dole."
9. Mahelová: "Takže Anička má na starosti vykrádání skříněk... můžeš začít už o velké přestávce."
10. Mahelová na Martina: "Přestaň si s tím tady pohazovat Šojbí!"
11. Mahelová: "Kdyby to Hus slyšel, tak by se otáčel v hrobě!... teda v popelu."
 

Výsledky srovnávacích testů - angličtina

24. června 2012 v 17:12
Otázka č. 1
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
[ID: 357] Která část výstroje nebo oblečení nebyla v rozhovoru zmíněna?
A [ID: 1340] goggles
B [ID: 1338] poles
C [ID: 1339] gloves
Otázka č. 2
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
[ID: 358] Které tvrzení platí?
A [ID: 1342] Suzanne is a great skier.
B [ID: 1341] You can hire the equipment in the resort.
C [ID: 1343] Suzanne first skied when she was four.
Otázka č. 3
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
[ID: 779] Jaká lyžařka je podle ní samé Suzanne?
A [ID: 2905] respectable
B [ID: 2903] great
C [ID: 2904] experienced
Otázka č. 4
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
[ID: 354] Kde Suzanne poprvé lyžovala?
A [ID: 1330] France
B [ID: 1333] Canada
C [ID: 1332] Alps
Otázka č. 5
Úloha poslechové části - odpověz na základě informací v úryvku.
[ID: 359] Proč Suzanne ráda lyžuje?
A [ID: 1346] she is slim and fit
B [ID: 1344] her friends respect her
C [ID: 1345] the sun shines bright in the mountains
Otázka č. 6
Thames Clippers
Travel on the River Thames through the heart of London and kids go free!
You can visit many famous sights along the River Thames including Tate Modern, the Tower of London, Tower
Bridge and the London Eye.
Adults: £14
[ID: 371] Jak se nazývají lodě pro vyhlídkové plavby po řece Temži?
A [ID: 1392] Tower Bridge
B [ID: 1391] River Thames
C [ID: 1389] Tate Modern
D [ID: 1390] Thames Clippers
Otázka č. 7
Queen´s Ice and Bowl
Learn to skate on real ice or try a game of bowling. You can bowl and skate whatever the weather.
Whether you're on your own, meeting friends or bringing the family, we know you will have a great time.
Free entry from 10 - 12 h on Saturdays.
Open daily: 10.00-23.00 hrs Normal Price: Adult £12.00, Child £9.00
[ID: 373] Kolik stojí nedělní vstupné pro děti do Queen's?
A [ID: 1400] £10.00
B [ID: 1398] £12.00
C [ID: 1394] £9.00
D [ID: 1396] The entry is free.
Otázka č. 8
Chelsea FC Stadium Tour
Visit the stadium of the champions! Take a fabulous behind-the-scenes-tour of the largest football stadium in
London and the home of the Chelsea FC team! You will see the changing rooms and can have your picture taken
next to your favourite player's shirt.
Free Entry with the London Pass.
Normal Entry Price: Adult £14.00, Child £8.00
[ID: 382] Které tvrzení platí?
A [ID: 2906] Children can take the Chelsea FC Stadium Tour always for free.
B [ID: 1433] You need to have your favourite player's shirt to get in free to the Chelsea FC Stadium.
C [ID: 2907] The only place that can´t be seen on the Chelsea FC Stadium are the changing rooms.
D [ID: 1435] The team that plays at London's biggest football stadium is called Chelsea FC.
Otázka č. 9
London Zoo
With over 12,000 animals for you to see London ZOOs a great day out for all!
Visit the new Africa tour where you will come eye to eye with some of Africa's most unusual animals including
giraffes and zebras.
Is it your birthday? Then your entry is free!
Normal Entry Price: Adult £13.00, Child £10.00
[ID: 378] Kolik by stála tvého tátu vstupenka do londýnské Zoo?
A [ID: 1423] £12,000
B [ID: 1418] £10.00
C [ID: 1419] £13.00
D [ID: 1417] Fathers go free.
Otázka č. 10
Thames Clippers
Travel on the River Thames through the heart of London and kids go free!
You can visit many famous sights along the River Thames including Tate Modern, the Tower of London, Tower
Bridge and the London Eye.
Adults: £14
[ID: 376] Které pamětihodnosti můžeš spatřit podél řeky Temže?
A [ID: 1415] London Eye, Thames Clippers, London Zoo
B [ID: 1409] the Tower of London, Tower Bridge, London Zoo
C [ID: 1416] Tate Modern, the Tower of London, Tower Bridge
D [ID: 1412] Tate Modern, Chelsea FC Stadium, Queen's Ice & Bowl
Otázka č. 11
[ID: 545] Které z následujících slov se nepoužívá ve vazbě to lose_____?
A [ID: 2030] the bus
B [ID: 2029] money
C [ID: 2027] the game
D [ID: 2028] the way
Otázka č. 12
[ID: 783] Zapiš anglicky jedním slovem, co popisuje následující popis.
A long road used by planes when they land and take off.
A Zodpovězená hodnota

Otázka č. 13
[ID: 526] Co se nejlépe hodí do následující věty?
Those shoes are very expensive, ________ they?
A [ID: 1958] are
B [ID: 1960] do
C [ID: 1957] aren't
D [ID: 1959] don't
Otázka č. 14
[ID: 544] Které z následujících slov se nepoužívá ve vazbě to make ____?
A [ID: 2026] homework
B [ID: 2024] some tea
C [ID: 2025] friends
D [ID: 2023] sure
Otázka č. 15
[ID: 523] Co se nejlépe hodí do následující věty?
Would you like ____________ jam on your bread?
A [ID: 1948] little
B [ID: 1947] few
C [ID: 1945] a
D [ID: 1946] some
Otázka č. 16
[ID: 521] Co se nejlépe hodí do následující věty?
He plays football, _________?
A [ID: 1939] isn't he
B [ID: 1938] does he
C [ID: 1940] doesn't he
D [ID: 1937] don't he
Otázka č. 17
[ID: 530] Která věta je správně?
A [ID: 1971] I've never drunk champagne.
B [ID: 1972] I've never drank champagne.
Otázka č. 18
[ID: 501] Doplň správně následující větu.
Would you like a _________ with your apple?
A [ID: 1866] toast
B [ID: 1865] sandwich
C [ID: 1864] cheese
D [ID: 1863] bread
Otázka č. 19
[ID: 535] Vyber správný překlad.
Budu tady čekat, dokud se nevrátíš.
A [ID: 1989] I going to wait here until you'll come back.
B [ID: 1988] I am going to wait here until you'll come back.
C [ID: 1990] I going to wait here until you come back.
D [ID: 1987] I am going to wait here until you come back.
Otázka č. 20
[ID: 455] Doplň správně následující větu.
My sister ___________ on the ice and broke her arm.
A [ID: 1674] fallen
B [ID: 1672] fetl
C [ID: 1678] fell
D [ID: 1680] felled
Otázka č. 21
[ID: 484] Doplň správně následující větu.
My brother wants _________ an actor.
A [ID: 1796] to become
B [ID: 1788] become
C [ID: 1792] becoming
D [ID: 1798] for becoming
Otázka č. 22
[ID: 533] Vyber správný překlad.
Pokud si nepospíšíme, přijdeme pozdě.
A [ID: 1979] If we didn't hurry up, we'll be late.
B [ID: 1981] If we don't hurry up, we'll be late.
C [ID: 1980] If we don't hurry up, we would be late.
D [ID: 1982] If we won't hurry up, we'll late.
Otázka č. 23
[ID: 518] Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.
I don't like this programme.
A [ID: 1928] I'll put it out.
B [ID: 1926] I'll turn it on.
C [ID: 1927] You didn't take it off.
D [ID: 1925] Let's turn it off then.
Otázka č. 24
[ID: 540] Které sloveso je možné použít ve všech následujících větách?
____ out! There's some broken glass on the floor! I have to____ after my little sister. I ______ forward to seeing
you again. Can I _____ up this word in your dictionary?
A [ID: 2009] make
B [ID: 2008] look
C [ID: 2010] put
D [ID: 2007] get
Otázka č. 25
[ID: 787] Přiřaď k situacím popsaným v odpovědích logicky se hodící reakce.
1 - drink a glass of water ; 2 - wash my hair ; 3 - go to bed
Zadání Správně Zodpovězeno
A [ID: 2969] feel tired - go to bed
B [ID: 2968] have a shower - wash my hair
C [ID: 2970] be thirsty - drink a glass of water
Otázka č. 26
[ID: 515] Vyber nejvhodnější reakci na následující větu.
How long are you going to stay in Italy?
A [ID: 1913] For another two weeks.
B [ID: 1915] It took two weeks.
C [ID: 1914] Since two weeks.
D [ID: 1916] For the last two weeks.

Seznam učebni k vrácení

10. června 2012 v 19:49 |  Info
 • Matematickofyzikální tabulky
 • Běloun
 • Základy chemie 2
 • Sbírka úloh z fyziky 3.díl
 • Fyzika 9
 • Školní atlas světa
 • Chemie 1 - anorganická
 • Současný svět
 • Matematika: Funkce, podobnost, rovnice, jehlany a kužely
 • Literatura 9
 • Přírodopis 4 - mineraologie
 • Čeština 9, 1. a 2. díl
 • Dějiny 2. století
 • Občanská výchova 9
 • Zeměpis 4 - pracovní sešit a učebnice
 • Zeměpis 5 - pracovní sešit a učebnice
Celkem: 22 učebnic + němčináři Direkt (nevím, jak je to s ruštinou)
 


Dějepis III. a poslední

8. května 2012 v 10:29 | Elfrída von Hell Kozinožková
Tady je poslední část toho dějepisu..... kdyby něco chybělo, nějak se mi ozvěte.


Strana 42, cvičení 3

Tři cíle:

- vytvořit nový model socialistické společnosti (zdržet se nařizování, dbát na dodržování

socialistických ideálů...)

- uplatňovat socialistické svobody

- podporovat vznik dobrovolných organizací bez monopolu jedné z nich


Strana 42, cvičení 4

Dokument požaduje likvidaci KSČ.
NE
Dokument tvrdí, že KSČ vyměnila důvěru lidí za úřady.
ANO
Dokument vyzývá občany k ozbrojené revoluci a převzetí moci.
NE
Dokument vyzývá k lynčování členů KSČ.
NE
Dokument žádá odchod lidí, kteří zneužili své moci, z úřadů.
ANO
Dokument vyzývá k ustavení výborů na obranu svobody slova.
ANO
Dokument vyjadřuje obavu ze zásahu zahraničních sil.
ANO
Dokument podněcuje k neklidu a občanské neposlušnosti.
Spíše NE *
Dokument vyzývá k nenávisti proti státům sovětského bloku.
NE



Pozn.: * zde jsou teoreticky možné oba případy (ano či ne).



Strana 39, cvičení 8



Na našem území se (v kostce) nacházely tyto útvary (v závorkách doba existence; státní útvary označené hvězdičkou nejsou pro potřeby pracovního sešitu příliš důležité):



*Panství Langobardů v Podunají, zasahující i na Moravu (asi po 510 - nejpozději 568)

*Nadvláda Avarů (60. léta 6. století - 623/4; možná opět po 660 - 795, zde jde však o

hypotézu)

Sámův kmenový svaz (přibližně 624 - 658/659)

*Součást francké říše (asi 807 - 830, dílčí západní území možná i déle)

Velkomoravská říše (830 - 906/907) *1

Přemyslovské stát - knížectví Čechů (spolehlivě asi od 872 - 1198) *1 *2 *3

Moravské markrabství (1179/1182 - 1918) *4

České království (1198 - 1918) *5

"První republika" (Československá republika; 1918 - 1938)

"Druhá republika" (Česko-Slovenská republika; 1938 - 1939)

"Protektorat Böhmen und Mähren" (tedy Protektorát Čechy a Morava; 1939 - 1945) *6

Československá republika (resp. do 1948 Československo; 1945 - 1960)

Československá socialistická republika (1960 - 1990)

Československá federativní republika (krátce v roce 1990, poté do roku 1992 Česká a Slovenská Federativní Republika) *7

Česká republika (1993 - dosud)





Poznámky:

*1 České (Přemyslovské) knížectví bylo patrně vazalským státem Velkomoravské říše;

z vazalského vztahu se vymanilo po roce 894.

*2 Od roku 1002 jsme byli formálně součástí Svaté říše římské.



*3 Tato doba je sice označována jako "doba knížecí", přesto měl v letech 1085 - 1092 a opět

v letech 1158 - 1172 český panovník královský titul.

*4 Markrabství bylo formálně součástí knížectví/království; po roce 1490 definitivně měly

oba útvary (království a markrabství) stejného panovníka.

*5 Do roku 1806 formálně součástí Svaté říše římské, od roku 1804 součást Rakouského

císařství.

*6 Sudety byly samozřejmě pod přímou nadvládou "Třetí říše", tedy Něměcka.

*7 To není chyba, ta velká písmena; vedl se spor o název státu a toto byl kompromis.





Strana 38, cvičení 7

Záměrné nesplnění dodávek zeměď. Produktů, sabotáže (zkráceno)
Zemědělci či brigádníci
Velezrada, špionáž, spolupráce se západem (zkráceno)
Vojáci; především veteráni ze západní fronty ve II. světové válce
Špionáž pro mezinárodní klérus, náboženské působení na lidi (zkráceno)
Protikomunistické křídlo církve
Vnitřní nepřátelé v KSČ, snaha o rozvrat státního aparátu (zkráceno)
Protistalinistické a protigottwaldovské křídlo KSČ
Vyjadřování nepovolených názorů, poškozování socialistické kultury
Spisovatelé, kulturní předáci bojující proti režimu
Práce pro buržoazní strany, špionáž, velezrada, odpor proti socialismu :)
Zaměstnanci státu (státního aparátu) či továren





Strana 38, cvičení 4

Odlišnosti v průmyslu

První republika (před II. světovou válkou)
Socialismus (po II. světové válce)
Všeobecné zaměření, soukromé podnikání (Baťa...) *
Těžká průmysl, diktát Sovětského svazu (například zákaz vyrábění výkonnějších lokomotiv, než měl SSSR) *



Odlišnosti v zemědělství

První republika (před II. válkou)
Socialismus (po II. válce)
Agrárníci, drobní i větší podnikatelé, soukromí rolníci, farmáři *
Násilná kolektivizace, plánované zemědělství, zemědělství neschopné konkurence *



Pozn:

* Před Druhou světovou válkou byla naše vlast jedním z nejvyspělejších států na světě.



Strana 38, cvičení 3

Není to esej, spíš souhrnné body; tak tedy:

- utuhování režimu, z toho plyne věznění a popravy nepohodlných, persekuce vojáků

bojujících na západní frontě

- neschopnost komunistické ekonomiky (nízká konkurenceschopnost, centrální řízení,

kolektivizace), finanční krize u nás, jejím následkem pak měnová reforma, který zbavila

většinu populace (včetně dělníků, kteří měli být chráněnci komunistických mocipánů)

celoživotních úspor; komunisti nebyli schopni ekonomiku nastartovat (z rozkazu SSSR zde

byl zaváděn těžký průmysl)

- komunisti se snažili propagovat svůj "režim snů" (budovatelské písně, básně, plakáty),

organizovali masové akce (spartakiády), budování soch oslavujících Sověty a jejich "guru",

tedy Stalina; socialistická architektura, socialistický realismus

- ve společenských kruzích mohli působit jen lidé loajální vůči režimu; velký význam měla

sportovní střetnutí se Sověty (např. hokej)

- shrnutí a zamyšlení: komunistický režim byl tak na 2 věci...... :)

Dějepis II.

7. května 2012 v 21:27 | Elfrída von Hell Kozinožková
Tady je další úkol:


Strana 43, cvičení 9

Tady jsou odpovědi:

1. GABČÍK

2. BRAHE

3. BENEŠ

4. SVOBODA

5. VOJTĚCH

6. KAREL I. *1

7. TGM

8. HUS

9. ÁMOS

10. RIEGER

11. KUBIŠ

12. ČAPEK

13. OTAKAR

14. VÁCLAV

15. PROKOP

16. ELIÁŠ

17. KOSMAS *2

18. HEYDRICH

19. ŽIŽKA

20. TEREZIE

21. RADOK



Tajenka: ANTHROPOID (název akce, při níž parašutisti spáchali atentát na Reinharda

Heydricha); HORÁKOVÁ DR. (JUDr. Milada Horáková)



Poznámky:

*1 Míněn je přirozeně osoba, běžně známá jako Karel IV. (vládl 1346 - 1378). :). Jako český

král byl však Karel I., proto je takto uveden.

*2 Prvním kronikářem u nás však nebyl Kosmas (žil 1045 - 1125), nýbrž mnich Kristián (žil

asi 950 - po 995), synovec svatého Václava a syn jeho bratra Boleslava I. Pro potřeby

pracovního sešitu je však správná odpověď KOSMAS.

Další články