Dějepis III. a poslední

8. května 2012 v 10:29 | Elfrída von Hell Kozinožková
Tady je poslední část toho dějepisu..... kdyby něco chybělo, nějak se mi ozvěte.


Strana 42, cvičení 3

Tři cíle:

- vytvořit nový model socialistické společnosti (zdržet se nařizování, dbát na dodržování

socialistických ideálů...)

- uplatňovat socialistické svobody

- podporovat vznik dobrovolných organizací bez monopolu jedné z nich


Strana 42, cvičení 4

Dokument požaduje likvidaci KSČ.
NE
Dokument tvrdí, že KSČ vyměnila důvěru lidí za úřady.
ANO
Dokument vyzývá občany k ozbrojené revoluci a převzetí moci.
NE
Dokument vyzývá k lynčování členů KSČ.
NE
Dokument žádá odchod lidí, kteří zneužili své moci, z úřadů.
ANO
Dokument vyzývá k ustavení výborů na obranu svobody slova.
ANO
Dokument vyjadřuje obavu ze zásahu zahraničních sil.
ANO
Dokument podněcuje k neklidu a občanské neposlušnosti.
Spíše NE *
Dokument vyzývá k nenávisti proti státům sovětského bloku.
NEPozn.: * zde jsou teoreticky možné oba případy (ano či ne).Strana 39, cvičení 8Na našem území se (v kostce) nacházely tyto útvary (v závorkách doba existence; státní útvary označené hvězdičkou nejsou pro potřeby pracovního sešitu příliš důležité):*Panství Langobardů v Podunají, zasahující i na Moravu (asi po 510 - nejpozději 568)

*Nadvláda Avarů (60. léta 6. století - 623/4; možná opět po 660 - 795, zde jde však o

hypotézu)

Sámův kmenový svaz (přibližně 624 - 658/659)

*Součást francké říše (asi 807 - 830, dílčí západní území možná i déle)

Velkomoravská říše (830 - 906/907) *1

Přemyslovské stát - knížectví Čechů (spolehlivě asi od 872 - 1198) *1 *2 *3

Moravské markrabství (1179/1182 - 1918) *4

České království (1198 - 1918) *5

"První republika" (Československá republika; 1918 - 1938)

"Druhá republika" (Česko-Slovenská republika; 1938 - 1939)

"Protektorat Böhmen und Mähren" (tedy Protektorát Čechy a Morava; 1939 - 1945) *6

Československá republika (resp. do 1948 Československo; 1945 - 1960)

Československá socialistická republika (1960 - 1990)

Československá federativní republika (krátce v roce 1990, poté do roku 1992 Česká a Slovenská Federativní Republika) *7

Česká republika (1993 - dosud)

Poznámky:

*1 České (Přemyslovské) knížectví bylo patrně vazalským státem Velkomoravské říše;

z vazalského vztahu se vymanilo po roce 894.

*2 Od roku 1002 jsme byli formálně součástí Svaté říše římské.*3 Tato doba je sice označována jako "doba knížecí", přesto měl v letech 1085 - 1092 a opět

v letech 1158 - 1172 český panovník královský titul.

*4 Markrabství bylo formálně součástí knížectví/království; po roce 1490 definitivně měly

oba útvary (království a markrabství) stejného panovníka.

*5 Do roku 1806 formálně součástí Svaté říše římské, od roku 1804 součást Rakouského

císařství.

*6 Sudety byly samozřejmě pod přímou nadvládou "Třetí říše", tedy Něměcka.

*7 To není chyba, ta velká písmena; vedl se spor o název státu a toto byl kompromis.

Strana 38, cvičení 7

Záměrné nesplnění dodávek zeměď. Produktů, sabotáže (zkráceno)
Zemědělci či brigádníci
Velezrada, špionáž, spolupráce se západem (zkráceno)
Vojáci; především veteráni ze západní fronty ve II. světové válce
Špionáž pro mezinárodní klérus, náboženské působení na lidi (zkráceno)
Protikomunistické křídlo církve
Vnitřní nepřátelé v KSČ, snaha o rozvrat státního aparátu (zkráceno)
Protistalinistické a protigottwaldovské křídlo KSČ
Vyjadřování nepovolených názorů, poškozování socialistické kultury
Spisovatelé, kulturní předáci bojující proti režimu
Práce pro buržoazní strany, špionáž, velezrada, odpor proti socialismu :)
Zaměstnanci státu (státního aparátu) či továren

Strana 38, cvičení 4

Odlišnosti v průmyslu

První republika (před II. světovou válkou)
Socialismus (po II. světové válce)
Všeobecné zaměření, soukromé podnikání (Baťa...) *
Těžká průmysl, diktát Sovětského svazu (například zákaz vyrábění výkonnějších lokomotiv, než měl SSSR) *Odlišnosti v zemědělství

První republika (před II. válkou)
Socialismus (po II. válce)
Agrárníci, drobní i větší podnikatelé, soukromí rolníci, farmáři *
Násilná kolektivizace, plánované zemědělství, zemědělství neschopné konkurence *Pozn:

* Před Druhou světovou válkou byla naše vlast jedním z nejvyspělejších států na světě.Strana 38, cvičení 3

Není to esej, spíš souhrnné body; tak tedy:

- utuhování režimu, z toho plyne věznění a popravy nepohodlných, persekuce vojáků

bojujících na západní frontě

- neschopnost komunistické ekonomiky (nízká konkurenceschopnost, centrální řízení,

kolektivizace), finanční krize u nás, jejím následkem pak měnová reforma, který zbavila

většinu populace (včetně dělníků, kteří měli být chráněnci komunistických mocipánů)

celoživotních úspor; komunisti nebyli schopni ekonomiku nastartovat (z rozkazu SSSR zde

byl zaváděn těžký průmysl)

- komunisti se snažili propagovat svůj "režim snů" (budovatelské písně, básně, plakáty),

organizovali masové akce (spartakiády), budování soch oslavujících Sověty a jejich "guru",

tedy Stalina; socialistická architektura, socialistický realismus

- ve společenských kruzích mohli působit jen lidé loajální vůči režimu; velký význam měla

sportovní střetnutí se Sověty (např. hokej)

- shrnutí a zamyšlení: komunistický režim byl tak na 2 věci...... :)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama